Aktuality:-- Rozšíření nabídky služeb --

Jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme nabídnout také výškové a horolezecké práce, včetně kácení dřevin a odstraňování sněhu ze střech.

-- Rožšíření pracovní doby --

Sjednejte si schůzku kdykoli v našich kancelářích nebo přímo na klientském centru, tak aby byli přítomni pracovníci přidělení na správu vašeho domu. Jsme zde pro vás i mimo běžnou pracovní dobu, po ukončení nebo před nástupem do vašeho zaměstnání, a to od 6 do 20 hod i o víkendech. Případně se pracovník ekonomické nebo technické správy může dostavit přímo k vám do domu, zdarma.

-- Nadstandardní služby --

Nabízíme též domácí práce a úklidové služby pro jednotlivé byty vlastníků.

-- Vyřízení dotací --

Chcete zateplit dům? Vyměnit okna? Opravit střechu? Vyřídíme vám dotace!

-- Rozšíření nabídky služeb --

Chcete pomoci s nově vznikajícím Společenstvím vlastníků?
Obraťte se na nás, sledujeme aktuální tématiku a novely zákonů, jsme „in“ a vy tedy v OPTIMální PÉČI.

-- Rozšíření nabídky služeb --

Pro naše zákazníky ve správě zdarma právnická a administrativní pomoc při získávání nově znovuspuštěných státních dotací úvěrů na zateplení a revitalizace panelových domů !

-- Rozšíření nabídky služeb --

Opět jsme pro Vás rozšířili naše portfolio služeb. Tentokrát konkrétně o údržbu travnatých ploch a úklid sněhu.

Poslední aktualizace webu:
26.10.2018

Bytové domy

Optimální péče
o Váš dům


Ekonomický a administrativní servis


 • Účetnictví, daňová a mzdová agenda

  • Vedení účetnictví s analytickým účtováním jednotlivých (ne)bytových jednotek, v rozsahu, způsobem a v termínech dle zákona č.563/1991 a souvisejících předpisů v platném znění
  • Zaúčtování dokladů, vedení knihy faktur, evidence majetku, pokladní knihy
  • Zpracování účetních závěrek
  • Zajištění úhrad závazků
  • Kontrola věcné a účetní správnosti faktur
  • Příprava podkladů k daňovým přiznáním za pronájem společných prostor jednotlivých vlastníkům
  • Vypracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
  • Mzdová agenda
  • Zpracování přiznání k dani z nemovitostí
  • Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob statutárním orgánům
  • Daňové poradenství
 • Finance, bankovní operace

  • Úhrady pravidelných plateb do schváleného limitu, a jejich kontrola
  • Návrhy, případně převody části fondu oprav na spořící účet domu
  • SIPO a inkaso a zpracování elektronického bankovnictví
 • Poradenství, právo

  • Poradenství a zastupování při jednáních ohledně pojištění a jednotlivých pojistných událostí
  • Vyřizování stížností vlastníků, a korespondence za výbor domu
  • Právní vymáhání dluhů
  • Uzavírání a vypovídání nájemních smluv
  • Zastupování při jednáních s úřady a subdodavateli služeb (odvoz odpadu, dodávky tepla a pod.)
 • Evidence, administrativa, přehledy

  • Evidence vlastníků (společenství) či nájemníků (družstvo) jednotek
  • Evidence plateb vlastníků/nájemníků bytových jednotek na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku, a příspěvku do fondu oprav
  • Evidence nákladů vzniklých v souvislosti se zajišťováním správy domu
  • Evidenční listy, pasporty jednotek, předpisy plateb (zálohy) na provozní náklady, příspěvků do fondu oprav a dalších služeb spojených s užíváním jednotky
  • Evidence dlužníků, obesílání
  • Čtvrtletní ekonomické přehledy domu
  • Roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu

Technický servis


 • Zajištění předepsaných revizí technických zařízení budovy, technických sítí (např. rozvodů plynu a elektrické energie) umístěných ve společných částech budovy
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby
 • Obstarání odečtů spotřeby vody a tepla (sledování a evidence spotřeby energií)
 • Odečty poměrových měřidel spotřeby vody a tepla + sledování a evidence spotřeby energií
 • Vedení technické a provozní dokumentace budovy
 • Zajištění oprav a údržby budovy včetně zařízení, na základě předložené a schválené cenové nabídky
 • Organizování výběrových řízení na klíč
 • Vypracování dokumentace pro stavební řízení
 • Zajištění stavebního dozoru
 • Havarijní nonstop služba
 • Pravidelné osobní prohlídky domu technikem (volitelný interval), drobné opravy ihned, vypracování výkazů provedených oprav a dlouhodobějších závad s návrhem řešení a cenovou kalkulací
 • Volitelně úklid společných prostor, údržba zeleně a chodníků

Tak to je to co umí, nebo to alespoň v omezené míře tvrdí většina konkurence, naše motto je „Optimální péče o Váš dům“, optimální pro nás znamená lepší než standardní, lepší znamená poskytování dalších služeb NAVÍC:

 • Každou návštěvu technika spojenou s prohlídkou Vašeho domu, kterou nevyužijete na vykonání drobné údržby, můžete využít na cokoli určíte, třeba na to, aby vám dojel na poštu

 • Pravidelná údržba zahrnuje zejména:

  • Výměny žárovek, zářivek
  • Výměny jmenovek na zvonkových tablech
  • Seřízení a údržba zámků a FAB vložek vč, kování
  • Seřízení systému BRANO a brzd dveří
  • Vyvěšování informací pro vlastníky
  • Seřízení časových automatů
  • Údržba a opravy poštovních schránek
  • Operativní úklidy technolog místností a spol prostor
  • Opravy maleb a nátěrů společných prostor
  • Čištění okapových svodů
  • Opravy a výměna odtokových sít
  • Průběžná kontrola vybavení domů
  • Kontrola odvozu TDO
  • Zodpovídání dotazů ohledně provozu domu vlastníkům
  • Průběžné kontroly domů z hlediska prevence škod-vloupaní, zatékání
  • Sběr nečistot v areálu
  • Drobné opravy dlažeb a obkladů
  • Drobné zednické práce

  Platíte jen materiál..
 • Kromě standardních ekonomických a technických služeb, máme právní pomoc a pojištění v ceně, např.:
  • Právní konzultace činnosti výboru
  • Stanovy, změny, tvorba, Domovní řád
  • Dlužníci, vymáhání
  • Převod bytového družstva na Společenství Vlastníků Jednotek, založení SVJ
  • Organizování shromáždění domu
  • Konzultace postupů výboru
  • Právní důsledky a postižitelnost jednání
 • Kontaktní pracovníci přidělení na Váš dům
  • Minimálně - 1 účetní, 1 technik, 1 nadřízený zodpovědný pracovník
  • Reagují na mobilních číslech i elektronické poště pružně i mimo pracovní dobu
  • Řeší i nestandardní služby
   • Vyřizování administrativy, pochůzek (pošta, úřad, …)
   • Na plnou moc jednání se třetími stranami, jak pro členy výboru, tak pro celé společenství, případně i pro vlastníky jednotlivých bytů
 • Jsme společnost specializovaná na správu nemovitostí, přestože Vám i například pronájem Vašich společných prostor a ostatní související služby zařídíme, nejsme živnostník nebo „realitka“, co má správu jen jako podružnou činnost, tedy rozumíme plně svému řemeslu
 • Každý dům v naší správě má svou internetovou sekci na našich stránkách s přístupem dle práv vlastníků a výboru s možností administrace, je zde:
  • Stav aktuálního projektu / problému, plánované odstávky,
  • Stav účtu, dlužníci pokud je schváleno, roční uzávěrky,
  • Plán oprav a rekonstrukcí, revizní kalendář,
  • Kontaktní informace o majitelích nebo nájemnících objektu,
  • Zápisy z jednání výkonných orgánů Společenství
  • Zápisy a organizování shromáždění vlastníků (pozvánky, plné moci, program, ...),
  • Novely v zákonech, týkající se správy domu
  • Vyžádejte od nás přihlašovací údaje k nahlédnutí online na „živé“ stránky domů v naší péči...
  • Veškeré úkoly pro techniky, a problémy v domě, můžete hlásit též přes toto webové rozhraní Vašeho domu, kde se pro kontrolu uchovává historie, trvání, a kvalita vyřízení
  • Najdete zde komentáře techniků k danému problému, komentovat můžete i Vy
  • Zavedeme na „diskusní fórum“, kde mohou majitelé bytů ve Vašem domě mezi sebou navzájem a správní firmou diskutovat o aktuálních tématech
  • Každému bude k dispozici e-mail k připomínkám a námětům
 • Veškerá agenda domu, tedy dokumenty ekonomického - účetnického, administrativního i technického servisu jsou vedeny v elektronické podobě a jsou on-line k dispozici v internetové sekci Vašeho domu !
 • a k tomu Vám zdarma nabízíme:
  • Vstupní technickou prohlídku s vypracováním nutnosti dlouhodobých i krátkodobých investic
  • Přebrání kompletní správy i účetní agendy kdykoli během kalendářního roku, kontrola správnosti původní, případně rekonstrukce účetnictví a technické dokumentace za minulá období


komplexní technická a ekonomická správa a údržba budov, účetnictví a poradenství pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva … pokud nebudete spokojeni, vrátíme vám peníze bez udání důvodu za první měsíc zpět…
OptimCare Group - správa nemovitostí, Tel./Fax: +420 284 861 466, E-mail: info@optimcare.cz
Google+