Aktuality:-- Rozšíření nabídky služeb --

Jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme nabídnout také výškové a horolezecké práce, včetně kácení dřevin a odstraňování sněhu ze střech.

-- Rožšíření pracovní doby --

Sjednejte si schůzku kdykoli v našich kancelářích nebo přímo na klientském centru, tak aby byli přítomni pracovníci přidělení na správu vašeho domu. Jsme zde pro vás i mimo běžnou pracovní dobu, po ukončení nebo před nástupem do vašeho zaměstnání, a to od 6 do 20 hod i o víkendech. Případně se pracovník ekonomické nebo technické správy může dostavit přímo k vám do domu, zdarma.

-- Nadstandardní služby --

Nabízíme též domácí práce a úklidové služby pro jednotlivé byty vlastníků.

-- Vyřízení dotací --

Chcete zateplit dům? Vyměnit okna? Opravit střechu? Vyřídíme vám dotace!

-- Rozšíření nabídky služeb --

Chcete pomoci s nově vznikajícím Společenstvím vlastníků?
Obraťte se na nás, sledujeme aktuální tématiku a novely zákonů, jsme „in“ a vy tedy v OPTIMální PÉČI.

-- Rozšíření nabídky služeb --

Pro naše zákazníky ve správě zdarma právnická a administrativní pomoc při získávání nově znovuspuštěných státních dotací úvěrů na zateplení a revitalizace panelových domů !

-- Rozšíření nabídky služeb --

Opět jsme pro Vás rozšířili naše portfolio služeb. Tentokrát konkrétně o údržbu travnatých ploch a úklid sněhu.

Poslední aktualizace webu:
26.10.2018

Komerční budovy

Optimální péče
o Váš dům


Správa

Jedná se o soubor činností, které zajišťují plynulý chod technických zařízení budov jako jsou např.:
 • Systémy centrálního vytápění

 • Vzduchotechnika a klimatizace

 • Měření a regulace vč. řídících systémů

 • Elektronické požární systémy

 • Silno a slaboproudá zařízení

 • Výtahy

Speciální pozornost je věnována provádění preventivní plánované údržby zařízení, předepsaných pravidelných technických prohlídek, servisu a revizí. Tyto preventivní úkony mohou v praxi výrazně prodloužit životnost zařízení, pravidelnou prevencí lze předejít vzniku nejrůznějších poruchových stavů, kdy by jejich vlivem mohlo dojít ke snížení komfortu prostředí uvnitř objektu a tak k narušení pohodlí uživatelů objektu.

 • Pravidelné fyzické kontroly, servisy a údržba

 • Dálkové sledování technických zařízení budov

 • Havarijní pohotovost

 • Energetika (optimalizace spotřeby energií, volba vhodných tarifů)

Hospodářská správa budov

K zajištění správného chodu technologií instalovaných v budově je nutné současně provádět i další činnosti udržující budovu v dobrém stavu a zajišťující jejím uživatelům dostatečný komfort.

 • Stavební údržba objektu a opravy jeho vybavení

 • Úklid

 • Strážní a recepční služby

 • Údržba zeleně

 • Ekologie a odpadové hospodářství

 • Činnosti v oblasti BOZP

 • Vypracování, vedení a aktualizace provozní dokumentace

 • Zpracování finančních plánů, harmonogramu oprav a rekonstrukcí budovy

 • Získání všech příslušných úředních povolení pro stavební úpravy a rekonstrukce budov

 • Energetické audity

Administrativní správa budov

Pronájem prostor v objektu třetím osobám představuje vyšší administrativní náročnost než objekt, který užívá pouze jeho vlastník. Je potřeba vést zvláštní evidenci o pronajímaných prostorách např. s ohledem na rozúčtování společných nákladů.

 • Vedení evidence nájemníků, přijatého nájemného, dlužníků

 • Vedení evidence nákladů odděleně po pronajímaných jednotkách

 • Vytvoření předpisu výše plateb na provozní náklady

 • Vyúčtování záloh na služby (např. dodávky TUV, tepla, vodné a stočné)

 • Inventarizace majetku vlastníka


komplexní technická a ekonomická správa a údržba budov, účetnictví a poradenství pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva … pokud nebudete spokojeni, vrátíme vám peníze bez udání důvodu za první měsíc zpět…
OptimCare Group - správa nemovitostí, Tel./Fax: +420 284 861 466, E-mail: info@optimcare.cz
Google+