Přeskočit na obsah

O nás

Společnost OptimCare s.r.o. – správa nemovitostí, která vznikla roku 2007 transformací ze sdružení podnikatelů pro správu nemovitostí, se zabývá komplexní technickou, ekonomickou a administrativní správou a údržbou budov, zejména pro vlastníky bytových a nebytových domů, společenství vlastníků a nájemníky bytových družstev.

Vlastníkům, nájemníkům a členům výkonných výborů domů nabízíme možnost věnovat se pouze rozhodování o důležitých věcech týkajících se chodu domu, bez nutnosti zaobírat se rutinní činností, účetnictvím a technickou údržbou, řešením havarijních stavů, a optimalizovat tak svůj čas strávený „prací“ pro dům.

Naše společnost také zajišťuje výběrová řízení na rekonstrukce budov, nebo jen na společné části domů (střecha, výtahy, okna, zateplení,..), včetně potřebných úředních povolení, dohlíží nad průběhem, a za takové rekonstrukce ručí. Dále nabízí zajištění státních dotací, a technických auditů a pasportů domu k tomu potřebných, včetně zajištění hypotečního nebo stavebního úvěru.

Agenda týkající se správy je zpracovávána počítačovou technikou v online sytému, takže veškeré ekonomické (účetnické závěrky, pokladní kniha, přehledy zdravotním pojišťovnám, úhrady dodavatelům, fond oprav, …), administrativní (kontakty, evidenční listy, přehledy plateb, vyúčtování, …), i pravidelné technické reporty, revize, technická dokumentace budovy, odečty, výběrová řízení, a podrobný týdenní výkaz techniků, jsou k dispozici průběžně každý den, v příslušné sekci webových stránek domu.

Činnost týkající se správy Vašeho domu je pod právním dohledem, tak abyste měli jistotu, že se jakékoliv naše/Vaše jednání či rozhodnutí nedostane do rozporu se zákony České republiky. Samozřejmostí je pojištění odpovědnosti za škodu. Právní poradenství též poskytujeme při běžném chodu domu, organizování shromáždění, řešení neplacení, sporů se subdodavateli, reklamací u developera novostavby. Spolupráce je také vhodná pro zvolení optimálního načasování transformace z družstva nájemníků na společenství vlastníků, …

To vše poskytujeme Vám… domům v naší správě, tedy v

OPTIMálníPéči

Váš OptimCare…