Přeskočit na obsah

Právní poradenství

Činnost týkající se správy Vašeho domu je pod právním dohledem, tak abyste měli jistotu, že se jakékoliv naše/Vaše jednání či rozhodnutí nedostane do rozporu se zákony České republiky.

Právní poradenství též poskytujeme ohledně chodu Společenství, např. organizování shromáždění domu, řešení neplacení nájmů, sporů se subdodavateli a dalších Vašich zodpovědných rozhodnutí ve výboru domu.

Spolupráce je také vhodná pro zvolení optimálního načasování transformace z Družstva na Společenství, nebo právní pomoc při reklamacích s prodejcem – developerem Vašeho nového bytu, bytového domu.

 • zakládání Společenství vlastníků jednotek
 • kontrola dodržování stanov a platné legislativy za chodu společenství, například:
  • Daň z odměn výboru
  • Datum vzniku SVJ
  • Hlasování na shromáždění SVJ
  • Hrazení nákladů spojených se založením SVJ
  • Je členství v SVJ dobrovolné?
  • Nevlastník ve výboru?
  • Plná moc na zastupování na shromáždění – ověřená?
  • První schůze shromáždění
  • Před ustavující schůzí společenství vlastníků jednotek
  • Struktura společenství vlastníků jednotek
  • Typ účetnictví SVJ
  • Účel společenství vlastníků jednotek
  • Vlastník neplatí do fondu oprav a na služby
  • Změna stanov – je nutný notář?
 • Uzavírání, kontrola plnění a vypovídání nájemních smluv
 • Uzavírání smluv
 • Zastupování zájmů vlastníka u soudu
 • Uzavírání pojistných smluv spravovaných nemovitostí a zastupování vlastníka v případě pojistných událostí
 • Vyřizování stížností
 • Právní zajištění při prodeji jednotlivých nájemních jednotek
 • Pomoc při privatizaci objektu